"Šetříme Váš čas a děláme šťastné prostředí"

Zpracování osobních údajů

INFORMACE K SOUHLASU S POSKYTNUTÍM, ZPRACOVÁNÍM A UCHOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Současně s odesláním svých kontaktních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře na internetové stránce www.btfacility.cz uživatel uděluje správci osobních údajů pro společnost Korda Servis s.r.o., IČ: 05265177 se sídlem Rudy Kubíčka 988, 686 05 Uherské Hradiště, Bc. Bronislavu Kordovi, tel.: +420 777 646 259, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a obecného nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů, souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých osobních údajů. Tyto osobní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem odpovědi uživateli, jež kontaktní formulář vyplnil a následně odeslal. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány neautomatizovaným způsobem v elektronické nebo písemné podobě.

Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn získat od správce informace, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, v případě jejich nepřesnosti nebo neúplnosti má právo na jejich opravu, doplnění či výmaz, má právo vznést námitku, má právo na omezení zpracování jeho osobních údajů a právo na přenositelnost jeho osobních údajů, vše v souladu s platnými právními předpisy, upravujícími ochranu osobních údajů.

Tento souhlas uživatel uděluje na dobu 5 (pěti) let ode dne jeho udělení. Uživatel současně bere na vědomí, že je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat a to e-mailem, zaslaným na adresu: info@btfacility.cz. Následně správce bez zbytečného odkladu zajistí likvidaci uživatelových osobních údajů. Uživatel je oprávněn v případě porušení povinností správce v oblasti nakládání s jeho osobními údaji podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz

Ostatní naše služby